BrainOBrain u Švajcarskoj

školica intelektualnih i emocionalnih veština


AKO ŽELITE DA VAM DECA BUDU DOBRA, PAMETNA I USPEŠNA

 

ZAKAŽITE BESPLATNI PROBNI ČAS

 

ZA BOLJI USPEH U ŠKOLI I ŽIVOTU

 

079 239 92 91

  

za decu od 4 do 14 god.

ZA DECU KOJA SE SPREMAJU ZA VELIKE ŽIVOTNE STVARI

 

NALAZIMO SE NA OVIM ADRESAMA:

 

Bachstrasse 7, 8302 Kloten

C/O Swiss Marketing Academy, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Zentrum Elch Cece-Areal, Wehntalerstrasse 634, 8046 Zürich

C/O Natural Low Business Center, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Seidengasse 17, 8706 Meilen

C/O Swiss Marketing Academy, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur 

Laurenzenvorstadt 77, 5000 Aarau

c/o Kindersprachschule, Langendorfstrasse 2, 4513 Langendorf

Rue de la Maison Rouge 4, 1207 Genf

 

info@brainobrain.ch 

 

www.brainobrain.ch

BrainOBrain koristi sledeće metode:

 

VAK metoda (vizuelno, auditivno, kinestetička) u kojoj se pri učenju upotrebljavaju više čula kako bi se mozak bolje razvijao i usvojila trajnija znanja.

 

Mentalna aritmetika (učenje brzog računanja velikih brojeva iz glave).

 

NLP psihološka metoda (Metoda za učenje socijalnih veština za bolji životni uspeh, zasnovana na tome da postoji veza između načina razmišljanja, komuniciranja, ponašanja i osećanja. NLP tehnika se koristi u stvaranju lidera. Političari i javne ličnosti često koriste NLP kurseve kako bi poboljšali svoj javni nastup i govorničke veštine. Putem reči deca uče da reprogramiraju svoju podsvest koja utiče na njihovo ponašanje i odnose sa drugima).

 

 

NLP, iliti neurolingvističko programiranje, je metod kojim se naši neurološki procesi (neuro), rečima (lingvističko) menjaju, reprogramiraju (programiranje) i samim tim dolazi do menjanja naše ličnosti i kvaliteta kao osobe.


BrainOBrain u Švajcarskoj (Kloten) - školica za razvoj logičke, kreativne i emocioanalne inteligencije.

 

Koristi specijalan naučno pedagoški metod.

 

Zadaci koji se deci daju aktiviraju levu i desnu moždanu hemisferu mozga što je značajno za njihov intelektualno-emocionalni razvoj.

 

Kombinovanjem dodira, vida i sluha pri učenju podstiče se intelektualni razvoj deteta.

Za razvoj emocionalnih veština i emocinalne inteligencije (dete uči kako da uspostavi zdrave odnose sa drugima, nađe prijatelje, reši konflikte, postigne životne ciljeve, bude srećno i zadovoljno u životu) koriste se psihološke NLP radionice.

BESPLATAN PROBNI ČAS

 

079 239 92 91

 

NALAZIMO SE NA OVIM ADRESAMA:

 

Bachstrasse 7, 8302 Kloten

C/O Swiss Marketing Academy, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Zentrum Elch Cece-Areal, Wehntalerstrasse 634, 8046 Zürich

C/O Natural Low Business Center, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Seidengasse 17, 8706 Meilen

C/O Swiss Marketing Academy, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur 

Laurenzenvorstadt 77, 5000 Aarau

c/o Kindersprachschule, Langendorfstrasse 2, 4513 Langendorf

Rue de la Maison Rouge 4, 1207 Genf

Zašto je važno razvijati intelektualne i emocionalne veštine?

Za uspeh životu je, prema tvrdnjama psihologa, potrebna ne samo logička inteligencija već i ona emocionalna. Da bi uspeo u životu, čovek vrlo često mora da zna da sarađuje sa drugim ljudima, da razume tuđa i svoja ponašanja da ume da kontroliše svoje emocije, spreči pojavu konflikata sa drugima, motiviše samog sebe i ljude oko sebe na uspeh.

 

NLP psihologija, koja je nastala iz psihoterapije, omogućila nam je da osmislimo aktivnosti sa decom kroz koje ih učimo svim tim socijalnim veštinama.

 

Npr. u NLP metodi postoji aktivnost gde se sa decom analiziraju primeri uspešnih ljudi. Govori se o tome na koji način su oni postigli uspeh, odnosno koje su osobine ličnosti morali da razviju i kako.

 

Drugi deo našeg programa rada sa decom je podučavanje dece da putem Abakusa, specijalne računaljke, uče da računaju najpre pomeranjem kuglica a potom da zamišljanjem abakusa u glavi napamet izračunaju čak i velike brojeve. 

 

Deca na ovaj način uče da računaju u okviru četiri osnovnih računskih operacija (sabiranje, oduzimanje, množenje, deljenje). Na taj način dete razvija svoje apstraktno mišljenje, odnosno uči da razmišlja i o onome što se ne nalazi kao objekat ispred njega.

 

Upotrebljavanjem logike prilikom računanja (desne hemisfere) i zamišljanjem u glavi (leve hemisfere) pojačavaju se neurološke veze između hemisfera mozga i on se na taj način bolje razvija.

 

Deca pritom vežbaju PAMĆENJE, KONCENTRACIJU, PAŽNJU, KREATIVNOST, FOTOGRAFSKO PAMĆENJE

 

Čitav program rada sa decom je osmišljen tako da im pomogne da budu samopouzdanija, srećnija, da kroz razvoj svoje logičke i emocionalne inteligencije razviju svoje liderske veštine, da lakše donose odluke u životu, uspostave efikasnu komunikaciju sa drugima, brže usvajaju gradivo i budu odgovornija u školi.

 

Zarad vežbanja istrajnosti i odgovornosti posebno pomaže to što deca dobijaju kratak domaći zadatak na koji je potrebno svakodnevno utrošiti samo oko 15 minuta. Na taj način dete vežba svoje radne navike a ne zamara se previše. Interesantno je da deca zapravo jako vole te domaće zadatke jer su im poprilično zabavni kao i oni koji se rade na času koji se odvija jednom nedeljno u trajanju od 2 sata.

 

Odlike BrainOBrain progarama

  • međunarodni dvojezični program (nastava na nemačkom i engleskom) za razvoj intelektualnih i životnih sposobnosti dece uzrasta od 4 do 14 godina
  • pohađa ga više od 1 500 000 dece širom sveta
  • program postoji 14 godina
  • program ima od 10 do 12 nivoa a svaki traje 3-4 meseca
  • časovi se održavaju jednom nedeljno nakon završenih školskih obaveza u trajanju od 2 sata
  • odgovornosti deteta su da dolazi na nastavu jednom nedeljno i da se priprema za sledeći čas oko 15 minuta svakodnevno
  • knjige ne treba kupovati, dostupne su u centru BrainOBrain
  • nakon položenog nivoa dete polaže test i dobija sertifikat koji je priznat u 41 zemlji širom sveta
  • grupe se formiraju prema uzrastu veličine od 5 do 12 dece, tako da nastavnici mogu individualno da prilagode lekcije svakom detetu

AKO ŽELITE DA VAM DECA BUDU DOBRA, PAMETNA I USPEŠNA

 

ZAKAŽITE BESPLATNI PROBNI ČAS

 

ZA BOLJI USPEH U ŠKOLI I ŽIVOTU

 

079 239 92 91

 

NALAZIMO SE NA OVIM ADRESAMA:

 

Bachstrasse 7, 8302 Kloten

C/O Swiss Marketing Academy, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich

Zentrum Elch Cece-Areal, Wehntalerstrasse 634, 8046 Zürich

C/O Natural Low Business Center, Dufourstrasse 101, 8008 Zürich

Seidengasse 17, 8706 Meilen

C/O Swiss Marketing Academy, Theaterstrasse 17, 8400 Winterthur 

Laurenzenvorstadt 77, 5000 Aarau

c/o Kindersprachschule, Langendorfstrasse 2, 4513 Langendorf

Rue de la Maison Rouge 4, 1207 Genf

 

info@brainobrain.ch 

www.brainobrain.ch

 

za decu od 4 do 14 god.

ZA DECU KOJA SE SPREMAJU ZA VELIKE ŽIVOTNE STVARI

Neka se i vaše dete zabavi sa nama!

Evo šta umeju BrainOBrain-ovci!