Porez Chur


porez Chur
porez Chur

Ispunjavanje poreza

 


porez Chur


Porez Svajcarska

Svajcarska ima liberalni sistem za ispunjavanje formulara za porez.

Svaki gradjanin Svajcarske ispunjava svoj porez sam.

Naravno da svoje formulare za porez moze dati i profesionalnim licima za ispunjavanje.

Svaki Kanton ima svoje zakone o porezu i svoje specificne formulare.

 


porez Svajcarska